Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2016

03/12/2022

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An - HOT vừa được bình chọn là “Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2016”, một phần của chương trình bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR - Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất 2016” do Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam - VAFE và Công ty Cổ phần Tài Việt - Cổng thông tin Tài chính Chứng khoán Vietstock.vn đồng tổ chức.

Ban tổ chức Chương trình bình chọn IR 2016 đã ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong việc minh bạch và đáp ứng kịp thời về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn là những yếu tố cơ bản và nền tảng của hoạt động IR.

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An - HOT là doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016; 1 trong 118 doanh nghiệp doanh nghiệp niêm yết, tương ứng số lượng ít ỏi 18,47% đơn vị trên thị trường chứng khoán, đáp ứng các quy định về công bố thông tin năm 2016 theo khảo sát toàn diện của VAFE và Vietstock.vn.

Được biết, năm 2013, theo bình chọn của 2.465 nhà đầu tư cả nước và 694 doanh nghiệp niêm yết trên cả 2 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ chí Minh - HOSE và Hà Nội - HNX, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An - HOT được tôn vinh “Top 29 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Công bố thông tin tốt nhất năm 2013”, có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư - IR tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2013.

Vietstock.vn cũng đã đánh giá HOT không chỉ là doanh nghiệp thông tin kịp thời và đầy đủ hoạt động minh bạch trên website của Công ty lẫn Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM mà còn chủ động truyền tải thông tin đến nhà đầu tư thể hiện qua kết quả bình chọn từ hàng ngàn nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Icon Play video