Gương mặt lãnh đạo


Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Ban

Năm sinh: 09/04/1960 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Vĩnh Điện – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

Thường trú: Khối phố 3 – Thị trấn Vĩnh Điện – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

ĐT cơ quan: 05103.851711

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

 • 1985-1987: Công tác tại Công ty kinh doanh tổng hợp Điện Bàn
 • 1987-1995: Công tác tại Xí nghiệp may Điện Bàn
 • 1995-1996: Công tác tại Sở Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng
 • 1997-2005: Công tác tại Sở Công nghiệp Quảng Nam
 • 2005-2009: Công tác tại Công ty CP May Trường Giang
 • 2009 – 2011: Công tác tại Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
 • 15/02/2011 – đến nay: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
 • Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

 

Tổng Giám Đốc: Ông Lê Tiến Dũng

Năm sinh:24/01/1964 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cẩm Châu – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Thường trú: 152/6 – Trần Phú – P. Minh An – TP Hội An

ĐT cơ quan: 05103.861522

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

 • 1983-1985: Công ty thương nghiệp tổng hợp Hội An
 • 1985-1990: Công ty Ăn uống Dịch vụ Hội An
 • 1990-đến nay: Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • Chức vụ hiên nay: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc CT CPDL-DV Hội An

 

Phó Tổng Giám Đốc: Ông Huỳnh Văn Tỵ

Năm sinh:20/12/1951 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cẩm Thanh – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Thường trú: 280 – Cửa Đại – P. Cẩm Châu – Hội An

ĐT cơ quan: 05103.910926

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

 • 1965-1975: Thoát ly gia đình, tham gia cách mạng đến ngày giải phóng đất nước – Công tác tại Văn phòng Thị ủy Hội An
 • 1975-1977: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ)
 • 1978-1984: Công tác tại UBKT Thị ủy Hội An
 • 1986-1987: Đi học tại trường Nguyễn Ái Quốc  - Trung ương III
 • 1988-đến nay: Công tác tại Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • Chức vụ hiên nay: PhóTổng giám đốc CT CPDL-DV Hội An

 

Kế Toán Trưởng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Năm sinh:28/01/1969 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Duy Xuyên – Quảng Nam

Thường trú: 04 – Chu Văn An – P. Tân An - TP Hội An

ĐT cơ quan: 05103.861248

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Chuyên ngành Tài chính-Tín dụng

Quá trình công tác:

 • 1989-1990: Công tác tại bộ phận Thu quốc doanh – Phòng Tài chính Hội An
 • 1990-2000: Công tác tại đội quản lý thuế DN – Chi cục thuế Hội An
 • 2000-đến nay: Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • Chức vụ hiên nay: Kế toán trưởng CT CPDL-DV Hội An

 

may han hong ky

may han dien tu hong ky

seo cong huong

nam lim xanh tien phuoc

nam lim xanh quang nam

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong