Gương mặt lãnh đạo


Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Ban

Năm sinh: 09/04/1960 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Vĩnh Điện – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

Thường trú: Khối phố 3 – Thị trấn Vĩnh Điện – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

ĐT cơ quan: 05103.851711

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

 • 1985-1987: Công tác tại Công ty kinh doanh tổng hợp Điện Bàn
 • 1987-1995: Công tác tại Xí nghiệp may Điện Bàn
 • 1995-1996: Công tác tại Sở Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng
 • 1997-2005: Công tác tại Sở Công nghiệp Quảng Nam
 • 2005-2009: Công tác tại Công ty CP May Trường Giang
 • 2009 – 2011: Công tác tại Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
 • 15/02/2011 – đến nay: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
 • Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

 

Tổng Giám Đốc: Ông Lê Tiến Dũng

Năm sinh:24/01/1964 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cẩm Châu – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Thường trú: 152/6 – Trần Phú – P. Minh An – TP Hội An

ĐT cơ quan: 05103.861522

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

 • 1983-1985: Công ty thương nghiệp tổng hợp Hội An
 • 1985-1990: Công ty Ăn uống Dịch vụ Hội An
 • 1990-đến nay: Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • Chức vụ hiên nay: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc CT CPDL-DV Hội An

 

Phó Tổng Giám Đốc: Ông Huỳnh Văn Tỵ

Năm sinh:20/12/1951 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cẩm Thanh – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Thường trú: 280 – Cửa Đại – P. Cẩm Châu – Hội An

ĐT cơ quan: 05103.910926

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

 • 1965-1975: Thoát ly gia đình, tham gia cách mạng đến ngày giải phóng đất nước – Công tác tại Văn phòng Thị ủy Hội An
 • 1975-1977: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ)
 • 1978-1984: Công tác tại UBKT Thị ủy Hội An
 • 1986-1987: Đi học tại trường Nguyễn Ái Quốc  - Trung ương III
 • 1988-đến nay: Công tác tại Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • Chức vụ hiên nay: PhóTổng giám đốc CT CPDL-DV Hội An

 

Kế Toán Trưởng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Năm sinh:28/01/1969 – Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh

Quê quán: Duy Xuyên – Quảng Nam

Thường trú: 04 – Chu Văn An – P. Tân An - TP Hội An

ĐT cơ quan: 05103.861248

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Chuyên ngành Tài chính-Tín dụng

Quá trình công tác:

 • 1989-1990: Công tác tại bộ phận Thu quốc doanh – Phòng Tài chính Hội An
 • 1990-2000: Công tác tại đội quản lý thuế DN – Chi cục thuế Hội An
 • 2000-đến nay: Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • Chức vụ hiên nay: Kế toán trưởng CT CPDL-DV Hội An

 

thiet ke name card

in to roi

in catalogue