"HOT: Sau cổ phần, giá cổ phiếu bay cao"

Kể từ khi cổ phần hóa từ giữa năm 2006, CTCP DL-DV Hội An (HOSE: HOT) luôn giữ được kết quả kinh doanh ổn định qua các năm. Giá cổ phiếu theo đó cũng có sự bứt phá đáng kể khi tăng hơn 100% trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, sau 2 năm rưỡi niêm yết trên HOSE, giá cổ phiếu HOT đã tăng hơn gấp đôi. Từ mức giá 14,100 đồng/cp của phiên giao dịch đầu tiên (21/07/2011), hiện giá cổ phiếu HOT vượt trên 29,000 đồng/cp (tính đến phiên giao dịch 14/03/2014). Tuy nhiên, với gần 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, thanh khoản của HOT là vấn đề cần cải thiện, khối lượng giao dịch nhiều nhất trong 52 tuần qua chỉ gần 12,000 cp.

Trên sàn chứng khoán, HOT cũng là một trong số ít những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ và có trách nhiệm cao với cổ đông trong việc minh bạch hoạt động. Trong năm 2013, HOT đã vinh dự đứng vào Top 29 DNNY có hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tốt nhất năm 2013.

Diễn biến giá cổ phiếu HOT từ lúc lên sàn đến nay

Hoạt động trên lĩnh vực du lịch dịch vụ, HOT xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành du lịch Quảng Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. Phát huy lợi thế của con đường di sản miền Trung cùng những chiến lược kinh doanh phù hợp, quy mô hoạt động của công ty với 4 đơn vị trực thuộc ngày càng mở rộng, thương hiệu ngày càng khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

Kể từ năm 2008, lợi nhuận sau thuế của HOT đều duy trì ổn định trên 20 tỷ đồng, với doanh thu liên tục tăng trưởng từ năm 2008 đến 2012.

Riêng năm 2013, doanh thu của HOT đạt gần 160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 28 tỷ đồng, cổ tức ở mức 20%, thu nhập bình quân đầu người trên 5 triệu rưỡi đồng một tháng.

Kế hoạch năm 2014, HĐQT HOT đã lập chỉ tiêu doanh thu tăng từ 20-25% so với năm 2013. Trong đó, doanh thu lưu trú chiếm tỷ trọng 52%, doanh thu ăn uống chiếm 28%, lữ hành chiếm 13% và dịch vụ khác là 7%. Lợi nhuận trước thuế kế dự kiến đạt 29.7 tỷ đồng, tăng hơn 6%, cổ tức trên 22%.

Để thực hiện được chỉ tiêu này, HOT cho biết sẽ tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, đầu tư thêm buồng phòng đế tăng doanh thu.

Năm 2014, Công ty cũng sẽ thực hiện chuyển dịch cơ cấu nguồn khách hàng nhằm giữ vững thị trường khách truyền thống qua các hãng lữ hành trong và ngoài nước với mục tiêu đạt 60% ở thị trường này. Ngoài ra, HOT cũng đặt mục tiêu đạt thị phần 27% tổng thị phần khách đến.

Trong thời gian tới, HOT dự kiến sẽ phát hành 4 triệu cp để tăng vốn và cũng để đảm bảo đủ điều kiện niêm yết tại HOSE. Cụ thể, Ban điều hành công ty thống nhất lựa chọn phát hành 2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 4:1; phát hành 1.2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20:3; phát hành 380 nghìn cp theo chương trình ESOP và 420 nghìn cp riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Được biết, HOT là một trong các doanh nghiệp đi đầu trong vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trước đây, HOT là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sự quản lý của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, cuối năm 2005, HOT đã tiến hành các thủ tục tái cơ cấu doanh nghiệp và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình CTCP ngay từ giữa năm 2006. Từ năm 2006 đến nay, vốn đầu tư của CTCP DL-DV Hội An đã tăng từ 40 tỷ đồng lên trên 100 tỷ đồng.