HOT Lãi trước thuế 4 tháng đầu năm đạt 94% kế hoạch


CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An (HOSE: HOT) thông báo kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 với doanh thu 62.55 tỷ đồng và lãi trước thuế 13.4 tỷ đồng, lần lượt đạt 84% và 94%kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, kết quả này so với cùng kỳ năm trước thì giảm tương ứng 5.3% và 25%.

 

may han hong ky

may han dien tu hong ky

seo cong huong

nam lim xanh tien phuoc

nam lim xanh quang nam

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong