• Hiệu quả từ chính sách phù hợp

  Năm 2012 đi qua với nhiều khó khăn cho hầu hết doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực DL-DV, thế nhưng, với chính sách và giải pháp phù hợp, kết quả kinh doanh của Cty CP DL-DV Hội An vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan.

 • Xí nghiệp giặt Tổng kết năm 2012

  Chỉ với 40 lao động, trong đó có đến 32 lao động là hợp đồng công nhật và thường xuyên biến động nhưng năm 2012 vừa qua, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Xí nghiệp Giặt Hội An vẫn đạt và vượt kế hoạch một cách toàn diện cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

 • Đảng bộ Công ty CP DL-DV Hội An tổng kết công tác Đảng 2012

  Đảng bộ Cty CP DL-DV Hội An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

 • Thông báo mời đơn vị tư vấn

  Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An đang có nhu cầu xây dựng thiết kế và thi công hệ thống mạng trục cáp quang, cáp mạng

 • Bản tin tháng 6/2012

  Bản tin tháng 6/2012

 

thiet ke name card

in to roi

in catalogue