Hội An Beach Resort, tôi đã yêu tự bao giờ

14/07/2014

Giá như bạn có những ngày tuyệt vời như những gì tôi từng trải ở cái nơi mà dòng sông bắt đầu gặp biển, bạn hẳn sẽ nghĩ ngay đến nó - Hội An Beach Resort.

Đọc tiếp >>

 

 

 

 

 

 

Icon Play video