Đào tạo “Quản trị khách sạn” cho cán bộ quản lý


Ngày 13/6, Cty CP DL-DV Hội An chính thức khai mạc khóa đào tạo “Quản trị khách sạn” dành cho 35 học viên là giám đốc mảng, trưởng bộ phận, dự nguồn trưởng bộ phận và cán bộ quản lý 2 Khách sạn trực thuộc.

Trong thời gian 3 tháng, học viên được tìm hiểu và thực hành các kỹ năng lãnh đạo gương mẫu, kỹ năng giám sát, ra quyết định, đánh giá nhân viên và kỹ năng trình bày hiệu quả cho người quản lý. Bên cạnh đó, nhiều kiến thức quản trị hữu ích như quản trị doanh thu buồng phòng, tiền sảnh và quản trị ẩm thực cũng được các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và đào tạo viên Lê Thị Thu Thủy - Giám đốc điều hành Khách sạn Hội An truyền đạt.

 

may han hong ky

may han dien tu hong ky

seo cong huong

nam lim xanh tien phuoc

nam lim xanh quang nam

nam lim xanh

san go tu nhien

san go cam xe

san go giang huong